• Tel : 444 0 131

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Gözüm Optik (lensci.com) ve Sanal Mağazacılık Paz.Tic.Ltd.Şti.

www.lensci.com
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2 - Kapsam
Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE 3 - Dayanak
Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - ÖN BİLGİLER
4.1-Ünvan: Gözüm Optik Ticaret . (Bundan Sonra www.lensci.com olarak anılacak.)

Adres: Selmanipak Cad. . No : 59 Üsküdar İSTANBUL
Email : bilgi@lensci.com

4.2-Müşteri olarak
www.lensci.com alışveriş sitesine üye olan kişi veya alışveriş yapan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacak.) Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4.3- Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı, marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler www.lensci.com alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.4-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri www.lensci.com alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.5-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler Alıcı’nın haberi olmaksınız yapılabilir. www.lensci.com tarafından haber verilmesi zorunlu değildir.

4.6-Sözleşme konusu ürün ve ürünler; “Pazar ve Tatil Günleri” hariç saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında kargo firmasına teslim edilir. Yurtdışı özel Siparişi olan ürünler beş hafta içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo şirketine tesliminden sonra onların bildirmiş olduğu süre içinde müşteriye teslim edilir.

4.7-Alıcı Madde6’daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden www.lensci.com sorumlu tutulamaz.

5.3 – www.lensci.com sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Hepsi www.lensci.com ' a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.lensci.com ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.lensci.com ' a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.lensci.com ' a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.6- www.lensci.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine ödenir.

5.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.lensc.com ' a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.lensci.com tarafından karşılanacaktır.

5.8- ALICI www.lensci.com sitesinden reçete ile alınması mecburi bir ürün aldığında teslimden önce geçerli bir reçete sunmak zorundadır. Reçetesiz ürün gönderilmez. Reçetenin sunulmaması veya geçersiz reçete sebebiyle verilecek cezalardan ALICI sorumludur.

5.9- Yanlışlık ile ALICI'ya reçetesiz lens gönderilmiş ise bile, ALICI bu lensleri iade etmekle veya reçeteyi göndermekle yükümlüdür. Lensleri gönderdiği durumda tüm masraflar ve kargo ücretleri ALICI'dan iade alınır. Tüm bu masraflar iade alındıktan sonra,  bunun üzerine kalan para miktarı ALICI'ya iade edilir.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde (özel siparişler hariç) cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.lensci.com ' a fax, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün www.lensci.com 'a gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Renkli lenslerde değişim ve iade hakkı bulunmamaktadır.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünlerde, özel siparişler ve numaralı lenslerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Muhtelif nedenlerden dolayı, sipariş verilen ürünün gönderilmesinin gecikmesinden kaynaklı mağduriyeti telafi edebilmek için lensci.com, bir çift lens temin ederek mağduriyeti ortadan kaldırır. Gönderilen bir çift lensin kargo ücreti lensci.com tarafından ödenir. Ancak bu lenslerin kullanım süresince alıcı cayma hakkını kullanamaz. Buna rağmen, telafi lensini aldıktan sonra cayma hakkını kullanmak isteyen müşteriler, almış oldukları hizmetin ve ürünlerin ücretini öderler.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir.

Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Rapid SSL, Visa, Mastercard, Maestro, American Express